ห้องเย็นสำเร็จรูป โมดูล่าร์คอมพาวด์


  • สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และไฟโรงงาน
  • เลือกอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ +5 ถึง -20 องศาเซลเซียส
  • ประหยัดค่าไฟฟ้า ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
  • มีให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการ
  • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • มีบริการหลังการขาย

ทีมผู้บริหาร บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไร้สารพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ภายในองค์กรจะมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในองค์กรทราบ โดยทำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

For inquiries, please contact
TEL: +662-420-6125, +6699-1315432, +668-5113-6915


E-mal: sales@modularcoldroom.com, modu_lar@asianet.co.th

Line ID: @modularcoldroom

[PDF] การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

MODULAR COMPOUND CO., LTD.
50/86 Moo 5 Phetkasem Rd., T.Raikhing, A.Sampran, Nakhon Pathom 73210 Thailand
Tel : +662-4206125 (Autolines) +6699-1315432 +6685-1136915
e-mail : sales@modularcoldroom.com, modu_lar@asianet.co.th

Copy Right 2016. MODULAR COMPOUND CO., LTD. All Rights Reserved.