งานซ่อมและงานบริการ

  • ซ่อมและปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และประตูห้องเย็นเก่า
  • ย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงขนาดห้องเย็น
  • รับซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องเย็นที่ชำรุด เช่น อุปกรณ์และฮีตเตอร์ ประตูห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น ราวกันชน ฯลฯ
  • รับปรึกษาและออกแบบสร้างห้องเย็น และห้องฉนวนควบคุมอุณหภูมิทุกชนิด

MODULAR COMPOUND CO., LTD.
50/86 Moo 5 Phetkasem Rd., T.Raikhing, A.Sampran, Nakhon Pathom 73210 Thailand
Tel : +662-4206125 (Autolines) +6699-1315432 +6685-1136915
e-mail : sales@modularcoldroom.com, modu_lar@asianet.co.th

Copy Right 2016. MODULAR COMPOUND CO., LTD. All Rights Reserved.