บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนโพลียูรีเทน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 ซึ่งเป็นยุคแรกที่มีการนำระบบห้องเย็นสำเร็จรูปมาใช้ในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านห้องเย็นสำเร็จรูป อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคนี้ ที่ผลิตห้องเย็นฉนวนโพลียูรีเทนโดยกรรมวิธี FOAMED – IN – PLACE

ในปี 2539 ได้มีการรณรงค์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสหประชาชาติให้เลิกใช้สาร CLOROFLUOROCABON หรือ CFC ในขบวนการผลิต เพื่อลดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีความภูมิใจที่เป็นผู้ผลิตฉนวนห้องเย็นสำเร็จรูปรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่ประสบความสำเร็จในโครงการนี้

ในปี 2543 ด้วยผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตแผ่นฉนวนห้องเย็นเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

MODULAR COMPOUND CO., LTD.
50/86 Moo 5 Phetkasem Rd., T.Raikhing, A.Sampran, Nakhon Pathom 73210 Thailand
Tel : +662-4206125 (Autolines) +6699-1315432 +6685-1136915
e-mail : sales@modularcoldroom.com, modu_lar@asianet.co.th

Copy Right 2016. MODULAR COMPOUND CO., LTD. All Rights Reserved.